ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

σε γαλλική, ιταλική, και αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντιστρόφως:

  • Νομικών κειμένων, ήτοι ιδιωτικών συμφωνητικών, δικογράφων, συμβολαίων, πιστοποιητικών, κτλ.
  • Δημόσιων εγγράφων, ήτοι πτυχίων, πιστοποιητικών, φορολογικών εγγράφων, ιατρικών γνωματεύσεων, κτλ.

Αποστολή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κατόπιν συμφωνίας και χρόνος παράδοσης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων) άμεσος, αλλιώς εντός εβδομάδας από την εντολή του πελάτη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

σε γαλλική, ιταλική, και αγγλική γλώσσα προς την ελληνική και αντιστρόφως:

  • Νομικών κειμένων, ήτοι ιδιωτικών συμφωνητικών, δικογράφων, συμβολαίων, πιστοποιητικών, κτλ.
  • Δημόσιων εγγράφων, ήτοι πτυχίων, πιστοποιητικών, φορολογικών εγγράφων, ιατρικών γνωματεύσεων, κτλ.

Αποστολή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κατόπιν συμφωνίας και χρόνος παράδοσης (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων) άμεσος, αλλιώς εντός εβδομάδας από την εντολή του πελάτη.

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr