ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(κάτοχος Msc εργασιακού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων)

Το γραφείο με ιδιαίτερη ευαισθησία και ήθος έχει ήδη χειριστεί με επιτυχία σοβαρές υποθέσεις που αφορούν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, παρακολουθώντας σε καθημερινό επίπεδο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

 • Πάσης φύσεως θέματα συνταξιοδότησης όλων των ασφαλιστικών φορέων(συμπεριλαμβανομένων ειδικών θεμάτων, όπως λ.χ. διαδοχικής ασφάλισης ελληνικών φορέων ασφάλισης και φορέα ασφάλισης εξωτερικού βάσει διμερών συμβάσεων που έχει προσυπογράψει η Ελλάδα), υπολογισμό συντάξεων και αναπροσαρμογές, ζητήματα αναστολών παράλληλης εργασίας συνταξιούχου, διεκδίκηση επιδομάτων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.
 • Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης κατόπιν νομικού ελέγχου της ασφαλιστικής περίπτωσης από την δικηγόρο και διεκπεραίωση ολόκληρου του συνταξιοδοτικού φακέλου μέχρι και την έκδοση της συνταξιοδοτική πράξης.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.
 • Παράσταση και εκπροσώπηση εργαζομένων ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας – Νομική εκπροσώπηση σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο σωματείων εργαζομένων.
 • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
 • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά νπιδ και νπδδ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
 • Διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(κάτοχος Msc εργασιακού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων)

Το γραφείο με ιδιαίτερη ευαισθησία και ήθος έχει ήδη χειριστεί με επιτυχία σοβαρές υποθέσεις που αφορούν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, παρακολουθώντας σε καθημερινό επίπεδο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

 • Πάσης φύσεως θέματα συνταξιοδότησης όλων των ασφαλιστικών φορέων(συμπεριλαμβανομένων ειδικών θεμάτων, όπως λ.χ. διαδοχικής ασφάλισης ελληνικών φορέων ασφάλισης και φορέα ασφάλισης εξωτερικού βάσει διμερών συμβάσεων που έχει προσυπογράψει η Ελλάδα), υπολογισμό συντάξεων και αναπροσαρμογές, ζητήματα αναστολών παράλληλης εργασίας συνταξιούχου, διεκδίκηση επιδομάτων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.
 • Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης κατόπιν νομικού ελέγχου της ασφαλιστικής περίπτωσης από την δικηγόρο και διεκπεραίωση ολόκληρου του συνταξιοδοτικού φακέλου μέχρι και την έκδοση της συνταξιοδοτική πράξης.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.
 • Παράσταση και εκπροσώπηση εργαζομένων ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας – Νομική εκπροσώπηση σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο σωματείων εργαζομένων.
 • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
 • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά νπιδ και νπδδ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
 • Διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr