Το γραφείο μας αναλαμβάνει πρωτίστως υποθέσεις σχετιζόμενες με :

Εργατικό Δίκαιο / Ασφαλιστικό Δίκαιο / Συνταξιοδοτικό Δίκαιο / Δημόσιο Δίκαιο / Εμπορικό Δίκαιο / Αστικό Δίκαιο

Ένα συνταξιοδοτικό ραντεβού είναι χρήσιμο , γιατί ενημερώνεστε για το αν μπορείτε άμεσα ή όχι να συνταξιοδοτηθείτε. Αν μπορείτε, σας παρέχονται πληροφορίες για το ποιες είναι οι συμφερότερες για σα διατάξεις , με ποιο είδος σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας ή δικαίωμα λήψης διπλής σύνταξης καθώς και το ποσό αυτών.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με την υπάρχουσα νομοθεσία πληροφορείστε για το πότε αποχωρείτε, με ποιες προϋποθέσεις, αλλά και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες οφείλετε να προβείτε έτσι ώστε να κατοχυρώσετε το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα το συντομότερο δυνατό και με τις μεγαλύτερες για σας χρηματικές απολαβές.

Ομοίως δίνουμε έμφαση στο να έχετε πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής σας περίπτωσης, οπότε ,αν έχετε κατοχυρώσει ήδη το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα,  σας παρέχουμε συμβουλές για το αν μπορείτε κι αν σας συμφέρει ή όχι να διακόψετε την ασφάλισή σας εν αναμονή του αντίστοιχου για την περίπτωσή σας ηλικιακού ορίου.

Τέλος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σας ενημερώνουμε για τυχόν υποχρέωσή σας να αλλάξετε ασφαλιστικό φορέα και σε ποιο χρονικό σημείο προκειμένου να κατοχυρώσετε στο μέλλον το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα.

Είτε τηλεφωνικά στο 2741-300235 είτε μέσω email στο info@kkouna.gr και σε επείγουσες περιπτώσεις απευθείας στο κινητό της δικηγόρου, 697 301 5405.

Εξ’ αποστάσεως ραντεβού (όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία σας στο γραφείο μας) πραγματοποιείται μέσω skype ή τηλεφωνικά, ύστερα από αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων-εγγράφων σας.

Το ραντεβού πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο εντός μιας εβδομάδας και σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν, κατόπιν επικοινωνία σας τόσο μέσω της γραμματείας του δικηγορικού γραφείου όσο και μέσω του κινητού τηλεφώνου της δικηγόρου.

Αναλαμβάνουμε, κατόπιν νομικού ελέγχου της ασφαλιστικής σας περίπτωσης την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής σας σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με τις συμφερότερες για εσάς διατάξεις, παρακολουθώντας βήμα – βήμα την πορεία της, ενημερώνοντάς σας συγχρόνως για την εξέλιξη της υπόθεσής σας μετά από κάθε ενέργεια της δικηγόρου μέχρι και την περάτωση της εντολής σας, δηλαδή την έκδοση της συνταξιοδοτικής σας πράξης.

Ένας εξίσου σημαντικός λόγος για να μας επιλέξετε είναι η επίσπευση όλων των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών αλλά και η αποφυγή χρονοβόρων σφαλμάτων, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος απονομής της ή των συντάξεών σας. Σημειωτέον δε, ότι σε περίπτωση λάθους από τη διοίκηση κατά την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, όταν το γραφείο έχει αναλάβει όλο το συνταξιοδοτικό σας φάκελο σας εκπροσωπούμε ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής αρχής χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα πάσης φύσεως που σχετίζονται με κάθε ασφαλιστικό ταμείο, π.χ. πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, καθώς και περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όταν ο ασφαλισμένος έχει περισσότερα ταμεία ,αλλά και ασφαλιστικές – συνταξιοδοτικές υποθέσεις ανθρώπων που έχουν ασφαλιστικό φορέα εκτός από την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δραστηριοποιούμαστε κατεξοχήν στο Νομό Κορινθίας αλλά και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και την Αττική.

Εκπροσωπούμε όχι μόνο δικαστικώς αλλά και ενώπιον κάθε διοικητικής αρχής, όπως στην Επιθεώρηση Εργασίας εργαζομένους για κάθε υπόθεση σχετιζόμενη με τη σύμβαση εργασίας τους.

Τόσο η εκπροσώπηση σωματείων εργαζομένων όσο και η αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων τους αποτελούν ήδη αντικείμενο του δικηγορικού μας γραφείου, καθώς η δικηγόρος είναι νομικός σύμβουλος των σημαντικότερων και πιο οργανωμένων σωματείων εργαζομένων του νομού Κορινθίας.

Αναλαμβάνουμε επιτυχώς τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εργατικές διαφορές ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου.

Το γραφείο ασχολείται συστηματικά με την υποβολή ενστάσεων, διοικητικών προσφυγών, αντιρρήσεων, όπως λ.χ. κατά πράξεων καταλογισμού, αιτήσεων θεραπείας, ειδικών και ενδικοφανών προσφυγών, καθώς και τη συζήτηση αυτών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών επιτροπών κάθε ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση απόρριψης διοικητικών προσφυγών που έχετε ήδη ασκήσει αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας και σε ανώτερο βαθμό αλλά και τη δικαίωσή σας ενώπιον είτε δευτεροβάθμιας διοικητικής επιτροπής, εφόσον αυτή προβλέπεται από το νόμο άλλως ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr