ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου και ιδίως έχει ήδη δικαστική εμπειρία στις κάτωθι αναφερόμενες.

Α. Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας όπως :

 • Νόμος Κατσέλη , Αίτηση Υπαγωγής στο Ν.3869/2010 για Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
 • Κτηματολόγιο (Εγγραφή, Αίτηση Αναγνώρισης Δικαιούχου και Διόρθωσης Κτηματολογικής Εγγραφής )
 • Έκδοση Συναινετικών Διαζυγίων
 • Υποθέσεις Υιοθεσίας
 • Αίτηση Αναγνώρισης Σωματείου
 • Δημοσιεύσεις Διαθηκών
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου (δηλαδή έκδοση πιστοποιητικού για δικαίωμα κληρονόμου)
 • Παροχή Άδειας στους γονείς να ενεργήσουν για λογαριασμό του τέκνου τους αποποίηση κληρονομιάς
 • Κήρυξη προσώπου σε Δικαστική Συμπαράσταση και
 • Κήρυξη Προσώπου σε Αφάνεια , όταν λείπει για μεγάλο διάστημα χωρίς να υπάρχουν νέα του

Β. Υποθέσεις Αστικών και Εμπορικών Μισθώσεων όπως :

 • Αίτηση για Διαταγή Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων
 • Αγωγές για Μείωση και Αναπροσαρμογή Μισθώματος
 • Αγωγές αναφορικά με τις σχέσεις μισθωτών και εκμισθωτών ( όπως θέματα μισθωτικής σύμβασης-μισθωτηρίου, διάρκειας μίσθωσης , λύση και λήξη μίσθωσης, καταγγελία μισθωτικής σύμβασης κλπ.
 • Αγωγές σχετικά με την οροφοκτησία (κανονισμού πολυκατοικίας, σχέσεων συνιδιοκτητών, εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων , καταβολής κοινοχρήστων δαπανών και θέματα διαχείριση πολυκατοικίας κλπ.)

Γ. Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου όπως:

 • Αγωγές σχετικά με τις διαθήκες (προσβολή διαθήκης , αναγνωριστική αγωγή , ακυρωτικές αγωγές , αγωγές κληροδόχου βεβαρυμμένου κλπ.
 • Αγωγές σχετικά με τη νόμιμη μοίρα ( όπως υπολογισμό νόμιμης μοίρας , προσβολή και προστασίας της , μέμψη άστοργης δωρεάς, αποποίηση, αποκλήρωση)
 • Αγωγές περί κλήρου
 • Αγωγές διανομής κοινoύ κλήρου
 • Αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς λόγω πλάνης

Δ. Οικογενειακό Δίκαιο όπως :

 • Αγωγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων
 • Διαζύγια
 • Θέματα επιμέλειας και επικοινωνία τέκνων , διατροφής τέκνων και συζύγου και αποκτήματα
 • Εκούσια και δικαστική αναγνώριση τέκνων
 • Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου και ιδίως έχει ήδη δικαστική εμπειρία στις κάτωθι αναφερόμενες.

Α. Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας όπως :

 • Νόμος Κατσέλη , Αίτηση Υπαγωγής στο Ν.3869/2010 για Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
 • Κτηματολόγιο (Εγγραφή, Αίτηση Αναγνώρισης Δικαιούχου και Διόρθωσης Κτηματολογικής Εγγραφής )
 • Έκδοση Συναινετικών Διαζυγίων
 • Υποθέσεις Υιοθεσίας
 • Αίτηση Αναγνώρισης Σωματείου
 • Δημοσιεύσεις Διαθηκών
 • Έκδοση Κληρονομητηρίου (δηλαδή έκδοση πιστοποιητικού για δικαίωμα κληρονόμου)
 • Παροχή Άδειας στους γονείς να ενεργήσουν για λογαριασμό του τέκνου τους αποποίηση κληρονομιάς
 • Κήρυξη προσώπου σε Δικαστική Συμπαράσταση και
 • Κήρυξη Προσώπου σε Αφάνεια , όταν λείπει για μεγάλο διάστημα χωρίς να υπάρχουν νέα του

Β. Υποθέσεις Αστικών και Εμπορικών Μισθώσεων όπως :

 • Αίτηση για Διαταγή Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων
 • Αγωγές για Μείωση και Αναπροσαρμογή Μισθώματος
 • Αγωγές αναφορικά με τις σχέσεις μισθωτών και εκμισθωτών ( όπως θέματα μισθωτικής σύμβασης-μισθωτηρίου, διάρκειας μίσθωσης , λύση και λήξη μίσθωσης, καταγγελία μισθωτικής σύμβασης κλπ.
 • Αγωγές σχετικά με την οροφοκτησία (κανονισμού πολυκατοικίας, σχέσεων συνιδιοκτητών, εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων , καταβολής κοινοχρήστων δαπανών και θέματα διαχείριση πολυκατοικίας κλπ.)

Γ. Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου όπως:

 • Αγωγές σχετικά με τις διαθήκες (προσβολή διαθήκης , αναγνωριστική αγωγή , ακυρωτικές αγωγές , αγωγές κληροδόχου βεβαρυμμένου κλπ.
 • Αγωγές σχετικά με τη νόμιμη μοίρα ( όπως υπολογισμό νόμιμης μοίρας , προσβολή και προστασίας της , μέμψη άστοργης δωρεάς, αποποίηση, αποκλήρωση)
 • Αγωγές περί κλήρου
 • Αγωγές διανομής κοινoύ κλήρου
 • Αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς λόγω πλάνης

Δ. Οικογενειακό Δίκαιο όπως :

 • Αγωγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων
 • Διαζύγια
 • Θέματα επιμέλειας και επικοινωνία τέκνων , διατροφής τέκνων και συζύγου και αποκτήματα
 • Εκούσια και δικαστική αναγνώριση τέκνων
 • Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr