Δικηγόρος – Εργατολόγος – Μεταφράστρια

Υποψήφια διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Msc Δημοσίου Δικαίου, Msc Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

  • Σύσταση δικηγορικού γραφείου το 2011.
  • Νομικές υπηρεσίες με επίκεντρο την ανθρώπινη αξία.

Η Κούνα Κωνσταντίνα είναι από το 2008 Δικηγόρος Κορίνθου ,πρώην Δικηγόρος Αθηνών, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος με βαθμό άριστα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών της Νομικής στο Δημόσιο Δίκαιο αλλά και στο δίκαιο επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου , έχοντας μέσα σε αυτά τα πλαίσια παρακολουθήσει μαθήματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Περιβάλλοντος, Εταιρικού Δικαίου. Τραπεζικού Δικαίου, Καταναλωτικού Δικαίου, Δικαίου Πτώχευσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων καθώς και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παράλληλα, επιμορφώνεται διαρκώς στο Εργατικό Δίκαιο.

Έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε δικαστηριακό επίπεδο, έχοντας παρασταθεί σε πλήθος εργατικών, διοικητικών, εμπορικών αλλά και αστικών υποθέσεων. Παράλληλα, ασχολείται συστηματικά με το συνταξιοδοτικό δίκαιο, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου συνταξιοδοτικούς φακέλους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ακόμη και σύνθετες υποθέσεις συνταξιοδοτικές, στις οποίες εμπλέκεται και αλλοδαπό κράτος.

Επιπροσθέτως, δραστηριοποιείται και με τη νομική εκπροσώπηση σωματείων εργαζομένων σε επίπεδο τόσο εξωδικαστικό μέσω της συστηματικής παροχής νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων αλλά και σε δικαστηριακό επίπεδο αναλαμβάνοντας την δικαίωση των εργαζομένων διαμέσου συλλογικών αγωγών.

Προηγουμένως έχει εργαστεί στη Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών Κατσίκης – Καλαματιανού και Συνεργάτες , μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπεί μεγάλες εμπορικές εταιρίες (εισηγμένες ή μη) ενώ αλλά και η οποία είναι ηγέτιδα στον τομέα νομικών υπηρεσιών υγείας (έχοντας ήδη ενεργήσει ένα μεγάλο αριθμό εταιρικών εξαγορών ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και κλινικών, με μοναδική τεχνογνωσία μας στο τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας ).
Είναι μεταφράστρια δικηγόρος και διαθέτει επάρκεια διδασκαλίας στη γαλλική, ιταλική γλώσσα και είναι πολύ καλή γνώστρια της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Βέλου – Βόχας, της οποίας έργο είναι η επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείου πορισμάτων καθώς και μητρώου καταναλωτών.
Τέλος έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων, σχετικών με τα αντικείμενα και τους τομείς δικαίου που ασχολείται.

Τομείς εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών

*πάντοτε με επίκεντρο την ανθρώπινη αξία

Εργατικό Δίκαιο / Δημόσιο Δίκαιο / Εμπορικό Δίκαιο / Αστικό Δίκαιο / Μεταφράσεις

Δικηγόρος – Εργατολόγος – Μεταφράστρια

Υποψήφια διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Msc Δημοσίου Δικαίου, Msc Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

  • Σύσταση δικηγορικού γραφείου το 2011.
  • Νομικές υπηρεσίες με επίκεντρο την ανθρώπινη αξία.

Η Κούνα Κωνσταντίνα είναι από το 2008 Δικηγόρος Κορίνθου ,πρώην Δικηγόρος Αθηνών, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος με βαθμό άριστα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών της Νομικής στο Δημόσιο Δίκαιο αλλά και στο δίκαιο επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου , έχοντας μέσα σε αυτά τα πλαίσια παρακολουθήσει μαθήματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Περιβάλλοντος, Εταιρικού Δικαίου. Τραπεζικού Δικαίου, Καταναλωτικού Δικαίου, Δικαίου Πτώχευσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων καθώς και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παράλληλα, επιμορφώνεται διαρκώς στο Εργατικό Δίκαιο.

Έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε δικαστηριακό επίπεδο, έχοντας παρασταθεί σε πλήθος εργατικών, διοικητικών, εμπορικών αλλά και αστικών υποθέσεων. Παράλληλα, ασχολείται συστηματικά με το συνταξιοδοτικό δίκαιο, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου συνταξιοδοτικούς φακέλους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ακόμη και σύνθετες υποθέσεις συνταξιοδοτικές, στις οποίες εμπλέκεται και αλλοδαπό κράτος.

Επιπροσθέτως, δραστηριοποιείται και με τη νομική εκπροσώπηση σωματείων εργαζομένων σε επίπεδο τόσο εξωδικαστικό μέσω της συστηματικής παροχής νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων αλλά και σε δικαστηριακό επίπεδο αναλαμβάνοντας την δικαίωση των εργαζομένων διαμέσου συλλογικών αγωγών.

Προηγουμένως έχει εργαστεί στη Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών Κατσίκης – Καλαματιανού και Συνεργάτες , μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπεί μεγάλες εμπορικές εταιρίες (εισηγμένες ή μη) ενώ αλλά και η οποία είναι ηγέτιδα στον τομέα νομικών υπηρεσιών υγείας (έχοντας ήδη ενεργήσει ένα μεγάλο αριθμό εταιρικών εξαγορών ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και κλινικών, με μοναδική τεχνογνωσία μας στο τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας ).
Είναι μεταφράστρια δικηγόρος και διαθέτει επάρκεια διδασκαλίας στη γαλλική, ιταλική γλώσσα και πολύ καλή γνώστρια της αγγλικής γλώσσας.

Επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Βέλου – Βόχας, της οποίας έργο είναι η επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείου πορισμάτων καθώς και μητρώου καταναλωτών.
Τέλος έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων, σχετικών με τα αντικείμενα και τους τομείς δικαίου που ασχολείται.

Τομείς εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών

*πάντοτε με επίκεντρο την ανθρώπινη αξία

Εργατικό Δίκαιο / Δημόσιο Δίκαιο / Εμπορικό Δίκαιο / Αστικό Δίκαιο / Μεταφράσεις

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr