Νέα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017

 

 Βρισκόμαστε στην «τελευταία στροφή» πριν τον Απρίλιο που παραδοσιακά έχει συνδεθεί με την διαδικασία της παραίτησης των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, φέτος, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, οι παραιτήσεις θα υποβληθούν στην αρχή και όχι στο τέλος του Απριλίου.

Φέτος, οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών με σκοπό την συνταξιοδότησή θα υποβληθούν σε  ένα ιδιαίτερα ρευστό και αβέβαιο κλίμα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή για πρώτη φορά και επίσημα, οι προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί θα υπαχθούν στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου ( Ν. 4387/2016), με ό,τι αυτό συνεπάγεται κυρίως για το θέμα του νέου υπολογισμού της σύνταξής τους και δεύτερον επειδή η μετάβαση στο νέο ασφαλιστικό ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς την περασμένη χρονιά αποδείχθηκε προβληματική, ιδίως λόγω κάποιων διατάξεων που ψηφίσθηκαν για την αλλαγή της λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης με σκοπό την υπαγωγή τους στον παλαιό τρόπο υπολογισμού, που δημιούργησε πλείστα όσα θέματα σχετικά με τον μη υπολογισμό των μηνών που διένυσαν μετά την υποβολή της παραίτησής τους στην Υπηρεσία ως συντάξιμου χρόνου, της έλλειψης πλήρωσης προϋποθέσεων θεμελίωσης για τους παραιτηθέντες και τις εσπευσμένες ανακλήσεις παραιτήσεων των εκπαιδευτικών που είχαν πρόβλημα θεμελίωσης  τον Αύγουστο.  Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα τα είχαμε θίξει  και αναδείξει εγκαίρως μέσα από αρθρογραφία και στον παρόντα ιστότοπο, κάτι που θα συνεχίζουμε να κάνουμε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Η απόφαση για την υποβολή παραίτησης φέτος για τους εκπαιδευτικούς γίνεται ακόμα πιο λεπτή, διότι πολλά κομβικά σημεία του νέου ασφαλιστικού δεν έχουν αποσαφηνιστεί με την έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων και εργαλείων υπολογισμού ( μην ξεχνάμε την τροπολογία για την αντικατάσταση του δείκτη μεταβολής μισθών από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, με την οποία ελπίζουμε να αρχίσει να προχωράει το ζήτημα του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης). Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί κάποια περαιτέρω ανασφάλεια σε όσους καλούνται να πάρουν εκ νέου μια «απόφαση ζωής» μέσα σε δέκα μέρες, χωρίς να έχουν όλα τα δεδομένα στα χέρια τους.

Ας προσπαθήσουμε μέσα από κάποια κρίσιμες επισημάνσεις να δώσουμε κάποιες χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που καλούνται να αποφασίσουν άμεσα για τις παραιτήσεις τους .

  • Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών φέτος θα λάβουν χώρα τις πρώτες δέκα ημέρες του Απριλίου και όχι το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου και αρχές Μαΐου όπως πέρσι.
  • Θα υπάρχει αποκλειστική προθεσμία ανάκλησης της παραίτησης ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της παραίτησης.  Π.χ. εάν κάποιος υποβάλει παραίτηση στις 3 Απριλίου , θα μπορεί να  την ανακαλέσει μέχρι τις 2 Μαΐου.  Η προθεσμία επεκτείνεται κατά μία ημέρα εάν η τελευταία ημέρα προθεσμίας είναι αργία.
  • Εν αντιθέσει με την περσινή χρονιά που για τους λόγους που προαναφέρθηκαν λογίστηκε ως μέρα λύση της υπαλληλικής σχέσης η ημερομηνία υποβολής της παραίτησης, φέτος η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2017 και συνακολούθως ο χρόνος μέχρι τότε ( οπότε ο εκπαιδευτικός θα παραμένει και μισθοδοτούμενος) θα υπολογιστεί ως συντάξιμος και θεμελιωτικός φυσικά.
  • Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους δεν είχαν συμπληρώσει αθροιστικώς το ηλικιακό όριο , τα ελάχιστα έτη θεμελίωσης και τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 18.8.2015 , έχουν αυξηθεί με τον νόμο 4336/2015 και τα νέα όρια ηλικίας αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του παραπάνω νόμου.
  • Βασικοί τρόποι θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους εκπαιδευτικούς είναι οι παρακάτω:

# Με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας Πίνακα 2.

# Με 35ετία, 36ετία η37ετία με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012.

# με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 58 πλέον) για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

# Με 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 55 πλέον ) για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

# Συνταξιοδότηση ως γονέας ανηλίκου με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

#  Συνταξιοδότηση ως τρίτεκνος με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

# 62 ηλικιακά έτη και 40 χρόνια ασφάλισης.

# 67 ηλικιακά έτη και 15 χρόνια ασφάλισης.

# Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς με 30 χρόνια ασφάλισης και 25ετία μέχρι το 2010 και ηλικία 55 ετών ( ή νέο μεταβατικό όριο Πίνακα 2) για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο πριν το 1983 και ηλικία 60 ετών ( ή νέο μεταβατικό όριο Πίνακα 2) για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο μετά  το 1983.

 

  • Προσοχή, πλέον το εξάμηνο συν μία μέρα δεν λογίζεται ως ολόκληρο έτος, τόσο συνταξιοδοτικά- θεμελιωτικά, όσο και σχετικά με τον υπολογισμό της σύνταξης. Δηλαδή εάν κάποιος χρειάζεται για παράδειγμα συμπλήρωση 30ετίας για έξοδο με την ειδική διάταξη των εκπαιδευτικών, δεν θα πρέπει να κάνει αίτηση απονομής σύνταξης με 29 χρόνια και 7 μήνες . Επίσης κάποιος ο οποίος εξέρχεται στην σύνταξη με 35 έτη και 8 μήνες, από ό, τι διαγράφεται με τα τωρινά δεδομένα δεν θα λάβει την ανταποδοτική σύνταξη με συντελεστή 36ετίας αλλά με συντελεστή που θα προκύπτει από αναλογία μηνών μετά το 35ο έτος.
  • Κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, όπως επιβεβαιώθηκε με οικεία εγκύκλιο του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, καταργούνται οι μελλοντικές συντάξεις, η παραίτηση με την συμπλήρωση των απαραίτητων ετών ασφάλισης αλλά όχι του ορίου ηλικίας. Προσοχή λοιπόν διότι πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η διαδικασία συνταξιοδότησης θα περιπλέκεται.
  • Συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να επιλέγονται με φειδώ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείο Εργασίας , η μείωση εφαρμόζεται πλέον στην εθνική σύνταξη και όχι στο σύνολο του ποσού . Σχετικά με τις μειωμένες θα επανέλθουμε με ειδικότερο άρθρο.
  • Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις για αναγνώριση πλασματικών ετών ή παλαιότερα ή μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016, καλό είναι να ελέγξουν επακριβώς τα αιτήματά τους και πως διατυπώθηκαν, διότι κάποια από αυτά μπορεί να έχουν διατυπωθεί αρκετά εξειδικευμένα , με τρόπο που δεν συμφέρει τον ασφαλισμένο να θεμελιώσει δικαίωμα και κάποια άλλα δεν έχουν διευκρινιστεί καθόλου. Σκοπός είναι να κατευθύνεται προς την σωστή κατεύθυνσης ο ήδη επιβαρυμένος με πολλές αιτήσεις υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σχετικά με την διαπραγμάτευση, ας είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με την όποια προσωπική διαφορά. Ας μην είναι αυτή ο μόνος παράγοντας λήψης της απόφασής μας. Θα επανέλθουμε με άρθρο για τα δεδομένα στον υπολογισμό σύνταξης.

 

Αντί επιλόγου, ένα ερώτημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνουν στον εαυτό τους πριν την λήψη της τελικής απόφασης, που δεν έχει καθόλου επιστημονικό ή νομικό χαρακτήρα.

Αντέχω να παραμείνω στο σχολείο; Αν όχι, η απόφαση είναι σαφής. Αν ναι, το νέο ασφαλιστικό πριμοδοτεί πλέον αυτούς που έχουν πάρα  πολλά έτη ασφάλισης.

πηγή