ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος ή διευθέτηση του ζητήματος που σας απασχολεί. Γι’ αυτό άλλωστε η νομική συμβουλευτική αποτελεί επιλογή μας και η προληπτική δικηγορία εμπλουτισμένη με τα στοιχεία της εξατομικευμένης παροχής νομικής συμβουλής, προτεραιότητα μας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατεύθυνση του γραφείου εφόσον αυτό είναι καταρχάς δυνατόν αλλά και συμφερότερο είναι η εξωδικαστική και όχι η δικαστική επίλυση της διαφοράς.

Επιπλέον δίνουμε έμφαση στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εντολών – πελατών μας σχετικά με την εξέλιξη της διεκπεραίωσης της εντολής που μας ανατέθηκε, σεβόμενοι ιδιαιτέρως τη δικηγορική μας ιδιότητα η οποία συνιστά λειτούργημα, ενεργώντας με συναίσθηση της αναλογούσας ευθύνης μας αλλά και τιμώντας σας για την επιλογή σας στο πρόσωπο μου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πρωτίστως υποθέσεις σχετιζόμενες με :

Εργατικό Δίκαιο / Ασφαλιστικό Δίκαιο / Συνταξιοδοτικό Δίκαιο / Δημόσιο Δίκαιο / Εμπορικό Δίκαιο / Αστικό Δίκαιο

Ένα συνταξιοδοτικό ραντεβού είναι χρήσιμο , γιατί ενημερώνεστε για το αν μπορείτε άμεσα ή όχι να συνταξιοδοτηθείτε. Αν μπορείτε, σας παρέχονται πληροφορίες για το ποιες είναι οι συμφερότερες για σα διατάξεις , με ποιο είδος σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας ή δικαίωμα λήψης διπλής σύνταξης καθώς και το ποσό αυτών.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με την υπάρχουσα νομοθεσία πληροφορείστε για το πότε αποχωρείτε, με ποιες προϋποθέσεις, αλλά και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες οφείλετε να προβείτε έτσι ώστε να κατοχυρώσετε το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα το συντομότερο δυνατό και με τις μεγαλύτερες για σας χρηματικές απολαβές.

Ομοίως δίνουμε έμφαση στο να έχετε πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής σας περίπτωσης, οπότε ,αν έχετε κατοχυρώσει ήδη το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα,  σας παρέχουμε συμβουλές για το αν μπορείτε κι αν σας συμφέρει ή όχι να διακόψετε την ασφάλισή σας εν αναμονή του αντίστοιχου για την περίπτωσή σας ηλικιακού ορίου.

Τέλος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σας ενημερώνουμε για τυχόν υποχρέωσή σας να αλλάξετε ασφαλιστικό φορέα και σε ποιο χρονικό σημείο προκειμένου να κατοχυρώσετε στο μέλλον το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα.

Είτε τηλεφωνικά στο 2741-300235 είτε μέσω email στο info@kkouna.gr και σε επείγουσες περιπτώσεις απευθείας στο κινητό της δικηγόρου, 697 301 5405.

Εξ’ αποστάσεως ραντεβού (όταν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία σας στο γραφείο μας) πραγματοποιείται μέσω skype ή τηλεφωνικά, ύστερα από αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων-εγγράφων σας.

Το ραντεβού πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο εντός μιας εβδομάδας και σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν, κατόπιν επικοινωνία σας τόσο μέσω της γραμματείας του δικηγορικού γραφείου όσο και μέσω του κινητού τηλεφώνου της δικηγόρου.

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr